Uw gezondheid
dat beweegt ons

Kwaliteit

Alle therapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Hierin zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) gestelde kwaliteitseisen.

Daarnaast zijn we HKZ gecertificeerd. Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat wij intern de zaken goed op orde hebben, dat de klant altijd centraal staat en dat wij voortdurend en systematisch werken aan verbetering van ons aanbod.

Toegangkelijkheid

De fysiotherapeut en de manueel therapeut zijn vanaf 1 januari 2006 voor iedereen rechtstreeks toegankelijk. U heeft dus geen verwijsbriefje van de huisarts meer nodig voor een behandeling. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak met uw huisarts maken, maar het hoeft in principe niet meer.

Dry needling en de OriGENE rugbehandeling maken onderdeel uit van de fysiotherapie/manuele therapie behandeling; ook hiervoor heeft u geen verwijzing van een arts nodig. Voor oedeemtherapie heeft u een verwijzing van een arts nodig. 

Maak snel een afspraak via 070 393 82 38 of via ons contactformulier