Uw gezondheid
dat beweegt ons

HUISREGELS

 • - In de praktijk mag niet worden gerookt.
 • - Klanten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.
 • - De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • - Wanneer u een afspraak heeft, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte op de gang. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u door de fysiotherapeut gehaald.
 • - In de praktijk is het goed gebruik dat minder valide klanten met voorrang een zitplaats krijgen.
 • - De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van klanten.
 • - Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet worden meegenomen.
 • - Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de medewerkers of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • - Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als klant en de fysiotherapeut.
 • - De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de klant of namens de klant verleende diensten.
 • - Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.
 • - Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie wordt ook wettelijke rente gevorderd.
 • - Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de klant.

Maak snel een afspraak via 070 393 82 38 of via ons contactformulier